Koliko traju silikonski implanti

hirurg mehanicar

Ovog puta samo jedan slajd koji sve objašnjava…

.

Ipak, statistika kaže da u prvih 10 godina u Velikoj Britaniji bude zamenjeno oko 20% implanta, i to u preko 95% slučajeva zbog promene oblika ili veličine. Najčešće je u pitanju izbor impanta veće zapremine, a u poslednje vreme i zamena okruglih implanta anatomskim. Naše statistike nisu tako precizne, ali verujem da su i naši brojevi slični.

Ruptura implanta kod novih silikona pete generacije svedena je na izuzetno mali procenat, daleko ispod 0,05% (ovaj broj mi je u glavi zbog onog aflatoxina). Onaj “incident” sa PIP implantima nije nas dotakao jer ih u Srbiji niko nije koristio.

Ostale komplikacije koje popunjavaju ovaj broj do 100 procenata  su

–  deflacija implanta punjenog fiziološkim rastvorom – fenomen koji u EU nije naročito čest jer ovde koristimo implante punjene silikonskim memorijskim gelom,i uglavnom se odnosio na implante veće od 450ccm

-kapsularna kontraktura – koja je bila učestalija kod implanta bez teksture i koji su bili postavljeni ispod žlezde, a znatno je ređa kod modernih teksturiranih implanta i “dual plane” tehnike.

– oštećenje implanta prilikom biopsije ili punkcije u dijagnostičke svrhe (ah, ti opšti hirurzi, nigde u svetu ne vode računa o implantima…)

– ima još i nekih drugih razloga, a najređi je uklanjanje implanta i povratak na prirodne grudi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s